Upravljavec spletnega mesta in vseh podatkov povezanih z njim je:
Parallax Global
Level 2 Max City Building, Remmy Ollier Street, 11602 Port Louis, MU

info@euro-markt.si