1. Vračila

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov je kupec upravičen v roku 14 dni, brez navedbe razlogov, enostransko prekiniti pogodbo, sklenjeno zunaj trgovskih prostorov trgovca, ali na daljavo, in vrniti izdelek. 14-dnevno obdobje se začne z dnem, ko je kupec ali tretja oseba, ki jo je določil kupec in, ki ni prevoznik / dobavitelj, prejel blago, ki je predmet pogodbe.

Kupec je dolžan v roku 14 dni obvestiti prodajalca o odločitvi glede odpovedi pogodbe, kar lahko izvede tako, da pošlje e-pošto z obvestilom o nameri na info@euro-markt.si, ali pisno po pošti na povratni naslov izdelka. Za vračilo izdelka je potrebno izpolniti obrazec oz. zahtevek za vračilo in ga poslati na elektronski naslov: info@euro-markt.si ali po pošti na povratni naslov izdelka. Zahtevek za vračilo je mogoče prenesti tukaj. Šteje se, da je bilo blago vrnjeno pravočasno, če je bilo vračilo izvedeno pred iztekom dogovorjenega 14-dnevnega roka. 

Naslov za vrnitev je prikazan v obrazcu za vračilo

Opomba: Kot naslov za prevzem vračila se lahko navede le uradno mesto pobiranja dostavne službe. Osebni prevzem paketa na domu ni mogoč, prav tako ni mogoč prevzem paketa, za katerega je potrebno plačati. 

Prodajalec ni odgovoren za morebitne težave z dostavno službo, ki jo je kupec uporabil pri izvedbi vračila blaga, zato prodajalec svetuje kupcu, da pri izbrani dostavni službi pridobi sledilno številko pošiljke. Le na ta način je kupec lahko prepričan, da je bil izdelek dostavljen prodajalcu.

Prav tako prodajalec ni odgovoren, če kupec vrne izdelek na napačen naslov.

Vrnjeni izdelek mora biti nepoškodovan, vsebovati mora vse originalne oznake, nalepke, embalažo in, kjer je primerno, vso izvirno dokumentacijo in dodatno opremo, ki je bila izdelku priložena. V primeru, da je izdelek poškodovan in/ali ima vidne znake uporabe, ima prodajalec pravico do zavrnitve vračila.

Samo zahtevki, ki ustrezajo vsem zgornjim pogojem, bodo rešeni pozitivno.
Preklic pogodbe v roku 14 dni ni mogoč za nekatere izdelke zaradi higienskih razlogov.

Potem, ko prodajalec potrdi, da vrnjeni izdelek izpolnjuje vse pogoje za vračilo, prodajalec kupcu v celoti vrne kupnino.

Prodajalec se zavezuje, da bo v čim krajšem možnem času povrnil celoten znesek vrnjenega izdelka, in vselej v roku 14 dni od datuma, ko je kupec prodajalca obvestil o svoji nameri glede enostranske prekinitve pogodbe. 

1.2. Vračilo izdelkov s proizvodnimi napakami

Prodajalec je zavezan k zagotavljanju kakovosti izdelkov. Kupec mora prodajalca obvestiti o morebitnih napakah izdelka v roku 2 mesecev od dneva, ko je ugotovil pomanjkljivost preko elektronske pošte na info@euro-markt.si ali s pisnim dopisom, skupaj s fotografijo in podrobnim opisom opažene napake. Če kupec prodajalca o napaki ne obvesti v tem določenem času, izgubi pravico do popravila, nadomestila ali vračila izdelka.

Potem, ko prodajalec prejme kupčevo obvestilo o nameri vračila izdelka z napako, bo prodajalec kupca v najkrajšem možnem času obvestil o tem, ali je reklamacija upravičena in, ali je vračilo izdelka odobreno. Če kupec izdelek vrne brez predhodnega obvestila Prodajalca, in prodajalec o vračilu ni seznanjen, bo paket na ciljnem naslovu zavrnjen. Prodajalec ni plačnik stroškov dostave.

Potem ko prodajalec prejme vrnjeni izdelek in potrdi prisotnost domnevnih napak na izdelku, bo kupcu ponudil možnost popravila izdelka ali zamenjave izdelka z napako z novim identičnim izdelkom, v kolikor popravilo ni mogoče. V primeru, da zamenjava za identični izdelek ni mogoča, ima kupec pravico prekiniti pogodbo (tj. dobiti povračilo kupnine) ali v zameno izbrati drug izdelek.  

Dobava identičnega ali drugega izdelka, ki ga izbere kupec, bo izvedena preko dostavne službe v čim krajšem času od datuma, ko je prodajalec odobril zamenjavo izdelka z napako ali dostavo novega nadomestnega izdelka.

Ne glede na možnost, ki jo kupec izbere, ne glede na to, ali gre za zamenjavo ali dostavo novega izdelka ali prekinitev pogodbe, kupec nima nobenih dodatnih stroškov. Če se kupec odloči za prekinitev pogodbe, bo prodajalec v celoti povrnil celoten znesek naročila in vse stroške (razen carine, kjer je to primerno), ki jih je stranka utrpela, vključno s stroški dostave.

Izdelek ima garancijo v kolikor je ta navedena na garancijskem listu ali pripadajočem računu. Garancija je veljavna le v skladu in z upoštevanjem pogojev, zapisanih na garancijskem listu.

1.3. Zamenjava izdelka

Prodajalec ne nudi možnosti zamenjave kupljenih izdelkov za druge izdelke, ki jih je sicer mogoče kupiti na euro-markt.si.

Če želi kupec zamenjati izdelek, lahko uveljavlja pravico do vračila izdelka, kot je navedeno v členu 1.1. teh pogojev, in nato naroči nov izdelek.

1.4. Pisne pritožbe

V primeru, da kupec iz določenega razloga ni zadovoljen z nakupom ali storitvijo na euro-markt.si, lahko vloži pisno pritožbo po elektronski pošti na naslov: info@euro-markt.si ali jo naslovi po pošti na naslov sedeža prodajalca.

Za hitrejšo identifikacijo dotičnega naročila, na katerega kupec podaja ugovor oz. pritožbo, mora pritožnik v svojem dopisu navesti številko naročila, številko računa ali svoje uporabniško ime.

Prodajalec je dolžan na vse pisne reklamacije strank odgovoriti v 15 dneh od prejema pritožbe.