1. Vračila
1.1 Vračilo v 14 dneh

Kupec ima brez navedba razloga v 14 dneh pravico enostransko prekiniti pogodbo, sklenjeno izven poslovnih prostorov trgovca ali na daljavo in vrniti izdelek(e). 14-dnevni rok začne teči od datuma, ko je kupec ali tretja oseba, ki jo določi kupec in ki ni prevoznik/kurirska služba, prejela blago, ki je predmet pogodbe.

Kupec je dolžan v 14 dneh obvestiti prodajalca o odstopu od pogodbe, kar lahko stori tako, da se prijavi v račun kupca na https://account.euro-markt.si/orders za naročila in zahteva povrnitev nakupa. Po vložitvi zahteve za vračilo bo kupec prejel podrobnosti o postopku izvedbe vračila.
Za vračilo izdelka lahko kupec tudi izpolni obrazec za vračilo na tej povezavi. Naslov za vračilo je naveden na obrazcu za vračilo.

Pri tem velja, da je blago vrnjeno pravočasno, če je odposlano pred potekom 14. dni od dneva, ko je kupec obvestil prodajalca o odločitvi o odstopu od pogodbe.

Obvestilo: Na povratnem naslovu je vnos možen samo za uslužbence dostavne službe. Osebni prevzem in dostava nista možna. Paketov, ki jih je treba plačati, ne bomo prevzeli.

Prodajalec ne odgovarja za morebitne težave z dostavno službo, ki jo je kupec uporabil za vračilo, zato prodajalec svetuje, da kupec zahteva sledilno številko. Tako je kupec lahko prepričan, da je bil izdelek dostavljen prodajalcu.

Prav tako prodajalec ne odgovarja, če kupec izdelek vrne na napačen naslov.

Vrnjeni izdelek mora biti v prvotnem stanju, nepoškodovan in z nepoškodovanimi originalnimi etiketami, nalepkami in embalažo. Poleg tega mora izdelek, če je mogoče, vsebovati izvirno dokumentacijo in dodatke, ki so bili priloženi izdelku ob nakupu.

Pomembno je, da izdelek vrnete v prvotnem stanju, brez vidnih znakov uporabe ali poškodb. Če se ugotovi, da je izdelek poškodovan ali kaže jasne znake uporabe, si prodajalec pridržuje pravico zavrniti vračilo.

Z upoštevanjem teh pogojev kupec omogoča, da lahko prodajalec izdelek ustrezno pregleda in oceni oziroma ugotovi, če je kupec upravičen do vračila. Možnost prodajalca, da ponovno proda izdelek ali oceni morebitno škodo, je odvisna od njegovega prvotnega stanja.

Samo zahtevki, ki bodo izpolnjevali vse zgoraj navedene pogoje, bodo rešeni pozitivno.

Prekinitev pogodbe v roku 14 dni pri nekaterih izdelkih zaradi higienskih razlogov ni možna.

1.2 Dostava napačnega, poškodovanega ali pokvarjenega izdelka

V primeru, da kupec prejme napačno, poškodovano ali z napako blago, je dolžan o tem obvestiti prodajalca še isti dan, ko blago prejme. V tem obvestilu mora natančno opisati težavo z izdelkom. Bistveno je, da kupec posreduje te podatke takoj in navede morebitna neskladja ali napake, opažene ob prejemu blaga, ter to nemudoma sporoči prodajalcu.

Po prejemu obvestila o napačnem, poškodovanem ali pokvarjenem izdelku s strani kupca, bo prodajalec reklamacijo potrdil in nadaljeval s potrditvijo utemeljenosti zahteve.

Da bi bil kupec upravičen do vračila, zamenjave ali pošiljke z novim izdelkom, si prodajalec pridržuje pravico od kupca zahtevati vračilo blaga na stroške kupca. Kupec bo odgovoren za organizacijo povratne pošiljke in kritje morebitnih s tem povezanih stroškov. Po prejemu vrnjenega izdelka in preverjanju stanja bo prodajalec kupcu povrnil stroške vračila blaga. Vendar je pomembno upoštevati, da bo povračilo stroškov pošiljanja pri vračilu omejeno na znesek, enakovreden strošku standardne dostave. Če se kupec za vračilo blaga odloči za dodatno plačilo za načine hitre dostave, kot je dostava naslednji dan, hitra dostava ali dostava na določen dan, bo prodajalec kupcu povrnil le standardne stroške dostave. Prodajalec ugotovi, da je izbira dražje možnosti pošiljanja za vračilo organizirana po lastni presoji kupca, zato bo povračilo za vračanje temeljilo na standardni ceni dostave.

Po preverjanju reklamacije bo prodajalec prevzel odgovornost za napako ali škodo in v najkrajšem možnem času poskrbel za brezplačno dostavo novega izdelka kupcu. Če prodajalec naročenega blaga ne more dostaviti, navede možnost izbire drugega izdelka ali vračila kupnine.

Če se kupec odloči zamenjati neustrezen, poškodovan ali pokvarjen izdelek za drug artikel višje vrednosti, bo kupec dolžan plačati razliko v ceni med prvotnim izdelkom in novim, dražjim izdelkom. Prodajalec bo kupcu navedel dodatni strošek in olajšal morebitno potrebno plačilo.

Če pa kupec izbere nadomestni izdelek, ki je nižje vrednosti od originalnega artikla, bo prodajalec kupcu povrnil razliko v ceni. Vračilo bo obdelano z istim načinom plačila, kot je bil uporabljen za prvotni nakup, s čimer se zagotovi, da kupec prejme ustrezno povračilo za razliko v ceni.

V primeru, da je reklamacija odobrena in prodajalec ne more dostaviti naročenega blaga ter kupec ne želi uporabiti možnost izbire drugega izdelka, je kupec upravičen do povračila celotnega zneska.

1.2 Povračilo

Po potrditvi prodajalca, da vrnjeni izdelek izpolnjuje vse pogoje za vračilo, bo prodajalec vrnil kupnino v celoti.

Vračilo ne bo vključevalo nobenih dodatnih stroškov, ki jih ima kupec, na primer carine ali uvoznih dajatev.

Prodajalec poskrbi za vračilo celotnega zneska v najkrajšem možnem času, vedno pa v 30 dneh od dneva, ko je prodajalec obvestil kupca, da je vračilo odobreno.

2. Garancijsko popravilo, zamenjava in vračilo izdelkov s tovarniško napako

Za prodajalca je kakovost blaga zelo pomembna. Kupec mora prodajalca obvestiti o morebitnih napakah na izdelku v roku 2 mesecev od dneva, ko je napako opazil in sicer na info@euro-markt.si ali pisno s priloženo fotografijo in natančnim opisom opaženih pomanjkljivosti. Če kupec v navedenem roku ali najkasneje v navedenem garancijskem roku prodajalca ne obvesti o napaki na izdelku, izgubi pravico do popravila, zamenjave ali vračila izdelka.

Po prejemu obvestila kupca o vračilu izdelka z napako, bo prodajalec v najkrajšem možnem času obvestil kupca o upravičenosti reklamacije in ga obvestil, ali je vračilo izdelka odobreno. Če kupec pošlje izdelek na povratni naslov brez predhodnega obvestila prodajalcu, je lahko paket na destinaciji zavrnjen. Stroškov prevoza na destinacijo prejemnik ne plača.

Kupec je odgovoren za organizacijo povratne pošiljke in kritje morebitnih s tem povezanih stroškov. Če je reklamacija potrjena, bo prodajalec kupcu povrnil stroške, plačane za vračilo blaga. Vendar je pomembno vedeti, da bo povračilo stroškov pošiljanja pri vračilu omejeno na znesek, ki je enakovreden ceni standardne dostave. Če se kupec za vračilo blaga odloči za dodatno plačilo za načine hitre dostave, kot je dostava naslednji dan, hitra dostava ali dostava na določen dan, bo prodajalec kupcu povrnil le stroške standardne dostave. Prodajalec ugotovi, da je izbira dražje možnosti pošiljanja za vračilo urejena po lastni presoji kupca, zato bo povračilo za vračilo temeljilo na standardni ceni dostave.

Ko prodajalec prejme vrnjeni izdelek in potrdi morebitne napake na izdelku, bo prodajalec ponudil kupcu možnost popravila ali možnost zamenjave izdelka za enak ali novejši model istega tipa izdelka, če popravilo ne bo možno.

V primeru, da popravilo ni možno in identičen izdelek ni več na voljo, lahko kupec izbere drug izdelek, ki je na voljo na spletni strani euro-markt.si. Če je drug izdelek višje vrednosti, je kupec dolžan plačati razliko v ceni med originalnim izdelkom in novim, dražjim izdelkom. Prodajalec bo kupca seznalil z posodobljenimi stroški in mu olajšal potreben postopek za plačilo. Če pa kupec izbere nadomestni izdelek, ki je nižje vrednosti od originalnega artikla, bo prodajalec kupcu povrnil razliko v ceni. Vračilo bo obdelano z istim načinom plačila,  kot je bil uporabljen za prvotni nakup, s čimer se zagotovi, da kupec prejme ustrezno povračilo za razliko v ceni.

Dostava enakega ali drugačnega izdelka, ki ga kupec izbere, bo brezplačno opravljena preko dostavne službe v najkrajšem možnem času od dneva, ko je prodajalec potrdil zamenjavo izdelka z napako ali dostavo novega izdelka.

V primeru, da popravilo ali zamenjava z enakim ali drugim izdelkom ni mogoča in se kupec odloči za prekinitev pogodbe, prodajalec poskrbi za vračilo celotnega zneska v najkrajšem možnem času, vedno pa v 30 dneh od dneva, ko je prodajalec obvestil kupca, da je vračilo odobreno. Vračilo ne bo vključevalo prvotnih stroškov pošiljanja in morebitnih dodatnih stroškov, ki jih ima kupec, kot so carine ali uvozne dajatve.

Izdelek je v garanciji, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija velja v skladu z navodili na garancijskem listu.

2.1 Zavrnitev garancije

Prodajalec zavrača kakršno koli jamstvo ali garancijo v zvezi z blagom, ki je bilo predmet zlorabe, napačne uporabe, zanemarjanja, neustreznega ravnanja ali kakršne koli druge oblike namerne ali nenamerne škode, ki jo je povzročil kupec ali katera koli tretja oseba.

Garancija prodajalca se nanaša samo na blago, ki se uporablja v skladu s priloženimi navodili, priporočenimi smernicami in predvidenimi nameni. Kakršna koli sprememba, modifikacija ali poseganje v blago s strani kupca ali katere koli nepooblaščene osebe, razveljavi vso garancijo ali jamstvo, ki ga zagotovlja prodajalec.

Kupec potrjuje in se zaveda, da prodajalec ni odgovoren za kakršne koli okvare, poškodbe ali škodo, ki bi nastala zaradi zlorabe ali nepravilne uporabe blaga. Kupec prevzame polno odgovornost za pravilno ravnanje, vzdrževanje in uporabo blaga na način, ki je skladen z navodili prodajalca in industrijskimi standardi.

Prodajalec kupcu svetuje previdnost, upoštevanje priporočenih postopkov in odgovorno uporabo blaga, da se izogne morebitni škodi ali nevarnosti. Kupec potrjuje, da se zaveda, da lahko kakršna koli napačna uporaba ali zloraba blaga povzroči poškodbe, oškodovanje lastnine ali razveljavitev veljavnih garancij.

Z nakupom in uporabo blaga se kupec strinja, da prodajalec ni kakorkoli odgovoren pri zahtevkih zaradi škode, ki je nastala zaradi zlorabe ali nepravilne uporabe blaga, vključno s telesnimi poškodbami, lastninsko škodo ali finančnimi izgubami, vendar ni omejeno le na to.

Kupec je dolžan poiskati strokovni nasvet, upoštevati varnostna navodila in skrbno uporabljati blago, da zagotovi njegovo varno in ustrezno uporabo.

Ta zavrnitev garancije je dodatek vsem drugim zavrnitvam, omejitvam ali izključitvam, navedenim v prodajalčevih pogojih ali garancijski politiki.

3. Zamenjava izdelka

Prodajalec ne omogoča zamenjave kupljenih izdelkov za druge izdelke, ki jih je mogoče kupiti na euro-markt.si.

Če želi kupec izdelek zamenjati, lahko izkoristi pravico do vračila izdelka, kot je navedeno v členu 1.1. teh pogojev in nato kupi nov izdelek.

4. Pisne pritožbe

V primeru, da kupec iz kakršnega koli razloga ni zadovoljen z nakupom ali storitvijo na euro-markt.si, lahko vloži pisno pritožbo po elektronski pošti na info@euro-markt.si ali jo po pošti pošlje na naslov prodajalca.

Za hitrejšo identifikacijo določenega naročila, s katerim kupec ni zadovoljen, priporočamo, da pritožnik navede številko naročila, številko računa ali uporabniško ime.

Na vse pisne reklamacije kupcev je prodajalec dolžan odgovoriti v roku 15 dni od prejema reklamacije.